schimbare nume monitorul oficial
schimbare prenume cale administrativa
schimbare prenume monitorul oficial

Cum imi schimb prenumele pe cale administrativa?

Pentru a-ti schimba prenume de familie pe cale administrativa, este necesar sa respecti pasii enumerati mai jos.
 • Schimbare prenume
 • pe cale administrativa
 • preluam anunturi Monitorul Oficial

Cum imi pot schimba prenumele?

 • Primul pas pentru schimbarea prenumelui pe cale administrativa este acela de a merge cu cererea completata (DESCARCA AICI) la Starea Civila de pe raza domiciliului tau si de a obtine viza ofiterului de stare civila (viza consta in semnatura ofiterului de stare civila si stampila oficiala a primariei, cea cu stema Romaniei).

Este obligatoriu sa public un anunt in Monitorul Oficial al Romaniei?

 • Da, conform legislatiei in vigoare, este obligatoriu sa publici un anunt de schimbare a prenumelui in Monitorul Oficial.

Ce acte imi sunt necesare pentru publicarea unui anunt de schimbare de prenumelui in Monitorul Oficial?

 • Actele de identitate ale solicitantului (CI / BI, Certificat de nastere);
 • Actele din care rezulta schimbarea numelui dupa nastere (daca este cazul);
 • Cerere tip vizata de ofiterul de stare civila (DESCARCA AICI);
 • Declaratie privind prelucrare date personale si informarea asupra costului practicat (DESCARCA AICI).

Cum public un anunt de schimbare de prenumelui in Monitorul Oficial al Romaniei?

 • Pentru a publica un anunt de schimbare a prenumelui pe cale administrativa in Monitorul Oficial, este necesar sa inregistrezi o cerere prin intermediul formularului disponibil mai jos in pagina sau prin email: office@schimbare-nume-cale-administrativa.ro
=

Cum public un anunt de schimbare de prenume in Monitorul Oficial al Romaniei?

 • Trimite la adresa de email: office@schimbare-nume-cale-administrativa.ro sau prin intermediul formularului din partea de jos a paginii documentele necesare publicarii: copie acte de identitate solicitant (CI/BI, certificat de nastere), acte din care rezulta schimbarea numelui dupa nastere (daca este cazul), cerere tip vizata de ofiterul de stare civila (viza consta in semnatura ofiterului de stare civila si stampila oficiala a primariei, cea cu stema Romaniei), declaratie pentru prelucrare date personale. In maxim o ora, veti primi un raspuns in urma verificarii actelor trimise, precum si termenii si conditiile de publicare.
 • Pentru mai multe detalii puteti contacta un operator la numerele de telefon: 0732.32.41.32, 0768.44.11.33 in timpul orelor de program (Luni-Vineri: 09.00-17.00).
 • ATENTIE! In cazul schimbarii prenumelui unui MINOR, Cererea tip se completeaza de mama/tutore (cu încuviințarea autorității tutelare), iar pe lângă actul de naștere al minorului se transmit următoarele acte ale mamei: C.I., certificat de naștere, Certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul).
Fill out my online form.

Care este procedura de schimbare nume sau a prenumelui pe cale administrativa?

 • ATENTIE! Cerintele si informatiile pentru schimbarea numelui pot varia in functie de primaria de domiciliu. Verificati ghidurile locale oferite de primaria locului de domiciliu inainte de a incepe procesul de schimbare a numelui.
 • Art. 106 alin. 1.HG 64/2011 - ATENTIE! Actele se depun la primaria locului de domiciliu, sau in cazul CRDS - (cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate), la primaria ultimului loc de domiciliu avut in tara, personal, prin imputernicit cu procura speciala sau imputernicire avocatiala.
 • Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie temeinic motivata (art. 4 alin 2 si 3 din O.G. 41/2003).
 • In prima etapa, se completeaza o cerere la starea civila. Cererea trebuie obligatoriu avizata de ofiterul de la starea civila, insotita de copii conforme cu originalul dupa actele de stare civila (certificate nastere, casatorie, divort, nastere copii) si actul de identitate.
 • Cererea de publicare avizata de ofiterul de la starea civila se inainteaza spre publicare catre Monitorul Oficial al Romaniei prin grija si pe cheltuiala cetateanului, respectand indicatiile din cadrul acestui site (DESCARCA AICI).

Ce acte imi sunt necesare la Starea Civila pentru schimbarea numelui sau a prenumelui pe cale administrativa?

 • ATENTIE! Va prezentati cu documentele la Starea Civila doar in a 31-a zi (dupa trecerea termenului de opozitie de 30 de zile de la primirea Monitorului Oficial).
 • UN EXEMPLAR AL MONITORULUI OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA a–III-a, IN CARE A FOST PUBLICAT EXTRASUL DIN CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI (exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de 1 an);
 • Se respecta termenul de opozitie de 30 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial;
 • CAZIER JUDICIAR CAZIER JUDICIAR (valabilitate 6 luni - in cazul minorilor se solicita cazier pentru ambii parinti);
 • CAZIER FISCAL ELIBERAT DE DIRECTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE DEVA/Hateg (cetatenii romani cu domiciliul in strainatate CRDS vor prezenta o declaratie autentificata-dată la un Notar Public in tara sau la misiunea diplomatica a Romaniei din tara de resedinta ori la un Notar Public strain, dar pe care va fi aplicata Apostila de la Haga- din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman)- valabilitate 30 zile (in cazul schimbarii numelui minorilor se solicita cazier pentru ambii parinti);
 • BULETINUL/CI/CIP si PASAPORTUL (in original si 1 copie xerox);
 • CERTIFICATUL DE NASTERE (in original si copie xerox);
 • CERTIFICATUL DE NASTERE AL CELUILALT SOT (daca este cetatean strain certificatul trebuie apostilat, tradus si legalizat la notar) in original + copie xerox;
 • CERTIFICATUL DE CASATORIE (in original si copie xerox);
 • TOATE CERTIFICATELE DE STARE CIVILA ATAT ALE SOLICITANTULUI, ALE CELOR DE LA CARE SE PREIA NUMELE CAT SI ALE CELORLALTI MEMBRII TREBUIE IN ORIGINAL + COPIE XEROX;
 • DECLARATIA NOTARIALA DE CONSIMTAMANT / ACORD A CELUILALT SOT / PARINTE SAU A CELUI / CELOR DE LA CARE SE PREIA NUMELE (parintilor) DATA IN FORMA AUTENTICA (la notar) – în cazul schimbarii numelui de familie comun purtat în timpul casatoriei, sau în cazul schimbarii numelui si/sau prenumelui copilului minor (chiar daca parintii sunt divortati/sau o copie a deciziei autoritatii tutelare, art. 6 alin. 2 lit. d, din O.G 41/2003) DIN CARE SA REZULTE CA ESTE/SUNT DE ACORD CU SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE PE CALE ADMINISTRATIVA A PETENTULUI;
 • DECLARATIE NOTARIALA A SOLICITANTULUI CU PRIVIRE LA FAPTUL CA NU EXISTA UN MOTIV ASCUNS PENTRU CARE SE SOLICITA SCHIMBAREA NUMELUI SI MOTIVUL REAL PENTRU CARE SOLICITA ACEASTA.
 • DECLARATIE NOTARIALA CU PRIVIRE LA MOTIVUL PENTRU CARE PETENTUL DORESTE SA ISI SCHIMBE NUMELE (numai daca cererea este depusa prin imputernicit).
 • Dupa caz: SENTINTA DE DIVORT (in original si copie ramasa definitiva si irevocabila).
 • DECLARATII DATE DE UNELE PERSOANE (vecini, prieteni), IN FORMA AUTENTICA (la notar), DIN CARE SA REZULTE CA SOLICITANTUL ESTE CUNOSCUT IN SOCIETATE CU UN ANUMIT NUME SAU PRENUME; ORICE ALTE ACTE PE CARE SOLICITANTUL LE CONSIDERA NECESARE PENTRU MOTIVAREA CERERII SALE.

Care este diferenta intre MODIFICAREA si SCHIMBAREA NUMELUI in cazul unei persoane majore?

 • Intre modificarea numelui de familie si schimbarea acestuia exista o deosebire esentiala, si anume: modificarea numelui de familie nu se poate produce decat ca efect al modificarilor raporturilor de familie ale persoanelor fizice (filiatie, adoptie, casatorie, divort, nulitatea casatoriei). Spre deosebire de modificare, schimbarea numelui nu este legata de vreo schimbare a statutului civil al persoanei. De asemenea, spre deosebire de modificare, pe cale administrativa poate fi modificat nu numai numele, ci si prenumele.

Care este diferenta intre MODIFICAREA si SCHIMBAREA NUMELUI in cazul unei persoane minore?

 • Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odata cu schimbarea numelui de familie al parintilor sau separat, pentru motive temeinice, insa schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricand.

Care este diferenta intre MODIFICAREA si SCHIMBAREA NUMELUI in cazul persoanele casatorite?

 • In cazul in care soti s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimtamantul celuilalt sot;
 • Schimbarea numelui de familie dobandit prin casatorie, ca urmare a unei dispozitii administrative, nu are efect asupra numelui de familie dobandit la nastere.
 • Orice persoana interesata poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui, in termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
 • Opozitia se face in scris, motivat, si se depune la serviciul public in a carui raza de competenta teritoriala isi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa.

Ce se intampla cu cererea de schimbare de nume si cine o solutioneaza?

 • Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu toate actele si, daca este cazul, cu opozitiile facute, se trimit spre solutionare de catre SPCLEP de pe raza judetului dvs catre DEPABD de pe raza judetului dvs;
 • Serviciul public judetean verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege si, dupa analizarea temeiniciei cererii, precum si a opozitiilor facute, propune, motivat, presedintelui consiliului judetean emiterea dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 de zile de la primirea cererii;
 • Dispozitia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, in copie, serviciului public la care a fost inregistrata cererea. Serviciul public va instiinta de indată solicitantul, iar dupa depunerea de catre acesta a dovezi de plata a taxei extrajudiciare de timbru prevazute de lege, ii va elibera o copie a dispozitiei de admitere a schimbarii numelui;
 • Daca în termen de 90 de zile de la data luarii la cunostinta cel în cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispozitia de admitere a schimbarii numelui;
 • Dispozitia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data inscrierii mentiunii corespunzatoare pe marginea actului de nastere. De la aceasta data solicitantul va purta numai numele dobandit prin dispozitia de schimbare a numelui;
 • Dovada schimbarii numelui se face cu dispozitia de admitere a schimbarii numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispozitiei de admitere a schimbarii numelui;
 • Despre schimbarea numelui unei persoane vor fi instiintate, de catre lucratorul de stare civila, pe rand – Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Generala de Pasapoarte si Directia Generala a Finantelor Publice Judetene, a locului de domiciliu.
Fill out my online form.

Vrei sa publici un anunt intr-un ziar?

Poti publica anunturi de mica si mare publicitate in ziare nationale si locale.

Verificat